روند بازگشایی تدریجی تأسیسات گردشگری با سفرهای خانوادگی

معاون گردشگری در نشستی با رؤسای صنوف و تشکل‌های تخصصی صنعت گردشگری کشور روند بازگشایی تدریجی تاسیسات گردشگری بعد از تعطیلی کرونا را بررسی و این پیش‌بینی را مطرح کرد … Read More