چه کنیم سرحال از سفر برگردیم ؟

همه ما تا به حال بارها حس کسالت و نخوت را هنگام بازگشت از سفر تجربه کرده ایم . نوع وسیله نقلیه در این حال زیاد تاثیری ندارد چه هواپیما … Read More